Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

Vážení návštěvníci měřické věže Studený vrch,

velice si vážíme vaší návštěvy a žádáme vás tímto o respektování následujících pravidel:

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:         

Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na věž a dodržovat jej.

 

Provozní doba.

o         duben – září: soboty a neděle  od 10:00 do 16:30 hodin

o         říjen: soboty a neděle od 10:00 do 15:30 hodin

Před otevřením a po zavírací hodině je vstup do věže umožněn pouze obsluze věže (Služba).

Obezřetnost.

1. Vstup do věže, výstup na vyhlídku i veškerý ostatní pohyb v objektu je na         

    vlastní nebezpečí!

2. Výstup dětí na vyhlídku je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let.                                        

     Za děti odpovídá jejich dozor (doprovázející osoba).        

3. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně objektu.

     V objektu věže platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!

4. Výstup na vyhlídku se zvířaty není vhodný.

5. Na vyhlídku věže je zakázán výstup :

- osobám, které nejsou dostatečně fyzicky vybaveny nebo jim ve výstupu brání   

  onemocnění.

- osobám trpícím psychickými poruchami, které mohou ohrozit vlastní zdraví nebo   

  zdraví ostatních návštěvníků

- osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných a návykových látek.

- za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, mlha, vítr, kroupy, bouřka, mráz,led apod.)

- v případě, že je i jen část schodiště nebo vyhlídkové plošiny znečištěna (kluzká,

  namrzlá, zasněžená, mokrá nebo vlhká, apod.)

- a také tehdy, rozhodne-li o tom obsluha věže (Služba).

 

6. Je zakázáno:  

- vyklánět se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny,

- házet a spouštět jakékoliv předměty z rozhledny,

- zdržovat se na vyhlídce rozhledny před, během a těsně po bouřce,

- otevírat okna na schodišti, vylézat na pilíře, zábradlí na vyhlídce a obvodové  

   stěny věže,                                                           

- rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny a jejího okolí,                          

- psát, malovat nebo jinak poškozovat nebo zasahovat do konstrukce, vybavení       

  a ostatních součástí věže.

- používat rozhlednu k jiným účelům než ke kterým je určena,

 

8. Pohyb osob ve věži a na vyhlídce:

-  počet osob vstupujících do rozhledny a na vyhlídku určuje obsluha věže –

   Služba v rozhledně

-  maximální povolený počet návštěvníků v jednom okamžiku je 6 osob.

-  vstup je povolen pouze ve vhodné, pevné, očištěné a neklouzavé obuvi

   bez vysokých podpatků

- návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti,

- při výstupu a sestupu po schodech a pohybu na vyhlídce je nutno dbát zvláštní

   opatrnosti,    

- zvláště je nutno se přidržovat zábradlí, nepředbíhat, netlačit se, 

- osoby sestupující dolů mají na schodišti vždy přednost před osobami

  stoupajícími nahoru

- při míjení se osoby vyhýbají vpravo.

- zákaz zdržování se na schodišti,

- zákaz vstupu mimo schodiště a vyhlídkovou plošinu.    

                                                                                                          

9. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen neprodleně ohlásit tento stav obsluze věže - Službě ve věži nebo telefonicky Správci věže : 606 436 893.

Lékárnička je k dispozici u Služby ve věži.

Hasící přístroje jsou umístěny u schodiště v každém patře rozhledny!!

 

Ohniště a dřevo.

Opékání a vaření vlastních potravin na ohništi

je možné pouze po předchozí domluvě s obsluhou ve věži či u ohně.

Pro tento účel používejte pouze vlastnoručně přinesené dřevo!

Dřevo připravené u ohniště slouží k potřebě obsluhy!

 

Vedlejší ohniště.

V žádném případě nezakládejte a nepoužívejte na Studeném vrchu jiná ohniště, než je velké ohniště u paty věže.

 

Zakládání dalších ohnišť a rozdělávání ohně jinde než na vymezeném místě je zakázáno!

 

Pořádek.

Třídíme odpad.

 Před odchodem se ujistěte, že vaše odpadky skončily v našich popelnicích na tříděný odpad, nebo že si je odnášíte s sebou.

 

Provozní řád Rozhledny Studený vrch – platný  31.03.2022

Zpracoval : Sdružení za ekologický rozvoj krajiny, z.s., Velký Chlumec

Provozní řád rozhledny v PDF